Trafikkmeldinger

    500Øksfjord - Hasvik

    Redusert kapasitet på rute 500 fra Øksfjord fredag 20.04.18 kl 09:50, og på retur kl 15:00

    500Øksfjord - Hasvik

    Redusert kapasitet rute 500 Øksfjord-Hasvik fredag 20.04.18 klokken 08:15

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger