Kollektivselskapet FRAM AS har ansvar for den offentlige busstrafikken i Møre og Romsdal. Boreal kjører buss i Møre og Romsdal på kontrakt med fylket.

Ruteområde 

Rute- og skolekjøring i Aukra, Hustadvika og Midsund.

Rutetider

Se frammr.no for rutetider