1. Vær hyggelig og vis respekt for mannskap og medpassasjerer
  2. Følg alltid signaler og instrukser fra mannskap. Det er viktig for din egen sikkerhet og for logistikken om bord
  3. Gå forsiktig på dekk. Her kan det være glatt, særlig ved is og regn
  4. Hold deg i rekkverket i trapper. Slik unngår du fallskader
  5. Vær en ansvarlig sjåfør. Mobilbruk bak rattet og barn på fanget er ulovlig, og gjør deg uoppmerksom
  6. Slå av motoren og sett på håndbrekk/parkeringsmodus under overfarten
  7. Skru av alle utvendige lys på bilen. Lyset kan blende skipsføreren på broen
  8. Skru av bilalarmen. Alarmen kan skade hørselen til mannskap og passasjerer, i tillegg til å skremme barn og dyr
  9. Pass på barn og dyr under hele overfarten. Mindre barn skal ikke gå alene på dekk, og kjæledyr skal holdes i bånd
  10. Ikke kast avfall over bord. Bruk avfallshåndteringen vår