Selskapet, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den daglige oppfølgingen kan være delegert. Der den daglige oppfølgingen ivaretas utenfor selskapet er dette regulert i en databehandleravtale. Delegering omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på om hvordan vi henter inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Alle personopplysninger du gir oss, blir forsvarlig behandlet i henhold til norsk lov. Vi har utarbeidet interne rutiner for behandling og lagring av personopplysninger, som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og internkontroll. Personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten opplysningene er samlet inn for.

Vi kan behandle personopplysninger om deg bl.a. når:

  • Når du henvender deg i forbindelse med et transportoppdrag
  • Når du abonnerer på ruteinfo
  • Når du søker jobb hos oss

Behandlingsgrunnlag

Behandling av persondata er tillatt når den registrerte har gitt sitt samtykke og eller behandling er nødvendig på grunn av kontrakt, juridiske føringer, eller beskyttelse av den registrerte.

Samtykke

Behandling av personopplysninger kan skje på grunnlag av samtykke. Samtykke skal være informert, frivillig, og skal kunne dokumenteres. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Vi vil da ikke lenger kunne behandle opplysningene, og dette vil i noen tilfeller kunne føre til at vi vil være forhindret fra å levere en tjeneste til deg, eller å oppfylle vår del av en kontrakt. Dersom den registrerte er under 13 år skal samtykke gis fra den som har foreldreansvaret for barnet.

Sletting av personopplysninger og retten til å bli glemt

Når det ikke lenger finnes noen grunn for at Boreal skal oppbevare personopplysninger om deg, skal dataene slettes. Dette inkluderer tilfeller hvor du trekker tilbake samtykke for behandling og lagring av opplysningene.

Rett til innsyn og overføring av personopplysninger

Du kan be om innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg, og du kan be om at vi endrer ukorrekte eller ufullstendige personopplysninger.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI:

Informasjonskapsler ("cookies") på hjemmesiden:

Det er CoreTrekAS som leverer publiseringsverktøy til vår hjemmeside og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Dette er informasjonskapsler CoreTrek benytter seg av på vår hjemmeside:

  • CorePublishSession: Får publiseringsløsningen til å fungere. Kapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren
  • Ctdevicecachekey: identifiserer hvilken type enhet og nettleser du bruker. Kapselen har varighet på en uke og gjør det mulig for nettsiden å presentere innhold til riktig enhet (pc, mobil nettbrett)

Du kan velge å avvise lagring og bruk av cookies. Se mer om dette på nettvett.no.

Statistikk og logg

Når du leser vår nettsider, vil det bli lagret informasjon i statistikk- og logg-filer. Systemet lagrer user agent, ip-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger pr objekt (menypunkt, artikkel, fil), pr host og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager, og den gjenværende statistikken inneholder deretter bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere hver enkelt bruker. I tillegg lagrer vi user agent, ip-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av web-serveren (drift) har tilgang til disse.

Skjemaer:

Dersom du sendt inn ett skjema på vår hjemmeside vil det da bli sendt en mail videre til en av våre aktuelle postbokser. Besvarelser vil da komme på den mailadressen du har oppgitt i skjemaet. Det vil også bli lagret en kopi av skjemaet du sender inn på vår server som blir slettet etter et gitt intervall (normalt 4 uker). 

SMS – og/eller e-post varsling:

Vi lagrer opplysninger om navn og telefonnummer for å kunne varsle den som ønsker det om trafikkinfo.

Jobbsøknader:

Ved å sende jobbsøknad samtykker kandidaten til behandling av personopplysninger for den aktuelle stillingen. Det innebærer samtykke til lagring av søknad, CV, e-poster og Boreals vurderinger av søknaden. Søknadspapirer oppbevares inntil rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Kunde- og leverandøropplysninger:

Vi lagrer opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, kontaktperson, og andre kunde- og leverandøropplysninger som er nødvendige for gjennomføring av inngått kontrakt om kjøp eller salg av vare og/eller tjeneste. Behandlingsgrunnlaget er basert på inngått kontrakt om kjøp eller salg av vare eller tjeneste.

Kameraovervåking:

Flere av våre transportmidler har kameraovervåking. Hensikten med overvåkingen er å verne om liv, helse ,og eiendom og å forebygge og oppklare kriminalitet. Opptak behandles i tråd med gjeldende personopplysningsregler.  Våre transportmiddel som har kameraovervåking er merket med piktogrammer.

 

Har du spørsmål om Boreals retningslinjer for personvern og/eller personopplysninger, ring oss på telefon 91 555 888 eller kontakt oss på [email protected]. Dersom du mener at vi har brutt personvernregelverket har du også mulighet til å klage til Datatilsynet, se datatilsynet.no.