Vår visjon 

Vi skal yte service utover det forventede.

Våre verdier

  • Godhjertet – vi bryr oss om våre reisendes behov
  • Ordentlig – vi strekker oss mot punktlighet og setter høye kvalitetskrav
  • Disiplinert – vi er lojale overfor våre oppdragsgivere
  • Tillitsfull – vi er til å stole på
  • Uredd – vi er åpne for innovative løsninger
  • Renere – vi er fokusert på miljø og bærekraftige løsninger

Nullvisjon i sikkerhetsarbeidet

Konsernet har nullvisjon som grunnlag for alt sikkerhetsarbeid. Nullvisjonen innebærer at vi skal jobbe for en virksomhet uten skader på mennesker, materiell og miljø. Gjennom kompetanse og samarbeid skaper vi sikkerhet og trygghet for reisende og medarbeidere.

Etiske retningslinjer

Vi som jobber i Boreal skal opptre med respekt og integritet overfor kunder, kolleger, forretningsforbindelser og andre som vi kommer i kontakt med i forbindelse med vårt arbeid. Vi har utviklet etiske retningslinjer som deles ut til alle nyansatte, i tillegg til at medarbeiderne signerer en egenerklæring hvert år. 

Verdigrunnlag

Les hele vårt Verdigrunnlag (pdf).