Vår visjon 

La oss dra sammen

Våre verdier

  • Sikkerhet –  Vi setter sikkerhet først, sist og alltid.
  • Kvalitet –  Vi gjør alltid vårt beste for å gi våre passasjerer en god reiseopplevelse.
  • Miljø –  Vi tar i bruk miljøvennlig teknologi og bidrar til at kollektivtrafikken blir grønnere.

Nullvisjon i sikkerhetsarbeidet

Konsernet har nullvisjon som grunnlag for alt sikkerhetsarbeid. Nullvisjonen innebærer at vi skal jobbe for en virksomhet uten skader på mennesker, materiell og miljø. Gjennom kompetanse og samarbeid skaper vi sikkerhet og trygghet for reisende og medarbeidere.

Etiske retningslinjer

Vi som jobber i Boreal skal opptre med respekt og integritet overfor kunder, kolleger, forretningsforbindelser og andre som vi kommer i kontakt med i forbindelse med vårt arbeid. Vi har utviklet etiske retningslinjer som deles ut til alle nyansatte, i tillegg til at medarbeiderne signerer en egenerklæring hvert år. 

Verdigrunnlag

Les hele vårt Verdigrunnlag (pdf)