1867: Det Helgelandske Dampskibselskap etableres i Sandnessjøen.

1999: CGEA kjøper S.O.T. AS, Østerhus Buss AS og Sokndal Bilruter AS og etablerer CGEA Transport Norge AS, med hovedkontor i Stavanger.

2000: CGEA skifter navn til Connex Norge AS.

2002: Connex Norge AS overtar Haga AS sin virksomhet.

2003: Connex Norge kjøper FFR AS.

2005: Connex Norge AS kjøper Helgelandske AS og AS Gråkallbanen.

2006: Connex Norge kjøper Nordtrafikk Buss AS og Nordtrafikk Maritim AS. Connex Norge skifter navn til Veolia Transport Norge AS.

2011: Boreal Transport Holding AS kjøper Veolia Transport Norge AS. Alle datterselsakper skifter navn til Boreal. 

2013: Boreal Transport Nord AS kjøper Fyringsekspressen AS. Boreal transport Norge AS kjøper Sør-Vest Reiser AS.

2014: Boreal Transport Nord AS kjøper AS Tirb/ Cominor AS. Boreal Travel etableres som en utvidelse av tidligere Sør-Vest Reiser AS.

2015: Boreal Travel AS kjøper Birkeland Turbusser og Sør-Vestekspressen.