1867:Det Helgelandske Dampskibselskap etableres i Sandnessjøen.

1999:CGEA kjøper S.O.T. AS, Østerhus Buss AS og Sokndal Bilruter AS og etablerer CGEA Transport Norge AS, med hovedkontor i Stavanger.

2000:CGEA skifter navn til Connex Norge AS.

2002:Connex Norge AS overtar Haga AS sin virksomhet.

2003:Connex Norge kjøper FFR AS.

2005:Connex Norge AS kjøper Helgelandske AS og AS Gråkallbanen.

2006:Connex Norge kjøper Nordtrafikk Buss AS og Nordtrafikk Maritim AS. Connex Norge skifter navn til Veolia Transport Norge AS.

2011:Boreal Transport Holding AS kjøper Veolia Transport Norge AS. Alle datterselsakper skifter navn til Boreal. 

2013:Boreal Transport Nord AS kjøper Fyringsekspressen AS. Boreal transport Norge AS kjøper Sør-Vest Reiser AS.

2014:Boreal Transport Nord AS kjøper AS Tirb/ Cominor AS. Boreal Travel etableres som en utvidelse av tidligere Sør-Vest Reiser AS.

2015:Boreal Travel AS kjøper Birkeland Turbusser og Sør-Vestekspressen.