1867: Det Helgelandske Dampskibselskap etableres i Sandnessjøen.

1999: CGEA kjøper S.O.T. AS, Østerhus Buss AS og Sokndal Bilruter AS og etablerer CGEA Transport Norge AS, med hovedkontor i Stavanger.

2000: CGEA skifter navn til Connex Norge AS.

2002: Connex Norge AS overtar Haga AS sin virksomhet.

2003: Connex Norge kjøper FFR AS.

2005: Connex Norge AS kjøper Helgelandske AS og AS Gråkallbanen.

2006: Connex Norge kjøper Nordtrafikk Buss AS og Nordtrafikk Maritim AS. Connex Norge skifter navn til Veolia Transport Norge AS.

2011: Boreal Transport Holding AS, eid av Cube Infrastructure, et Private Equity infrastruktur-fond med base i Luxembourgh, samt 4 ledere i Veolia Transport, kjøper Veolia Transport Norge AS. Alle datterselselskaper skifter navn til Boreal.

2013: Boreal Transport Nord AS kjøper Fyringsekspressen AS. Boreal transport Norge AS kjøper Sør-Vest Reiser AS.

2014: Boreal Transport Nord AS kjøper AS Tirb/ Cominor AS. Boreal Travel etableres som en utvidelse av tidligere Sør-Vest Reiser AS.

2015: Boreal Travel AS kjøper Birkeland Turbusser og Sør-Vestekspressen. 

2018: Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund LP (EOIIF), et Private Equity infrastruktur-fond med base i Hongkong, kjøper 100 prosent av aksjene i Boreal.

2019: Boreal kjøper seg inn i Mobility Forus. Boreal kjøper Thorleifs bussreiser.

2021: Boreal starter opp drift av busstjenester i Lycksele og Bjurholm i Sverige. Boreal kjøper seg inn i Trollcruise.

2022: Vauban Infrastructure Partners, en ledende infrastrukturforvalter med hovedkontor i Frankrike, kjøper 100 prosent av aksjene i Boreal.