Vi er 2700 ansatte, fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Tre av våre datterselskap, Boreal Buss AS, Boreal Sjø AS og Boreal Bane AS driver kollektivtransport gjennom offentlige anbudskontrakter med oppdragsgiver (fylkeskommuner). 

Boreal Travel AS driver tur/charter, ekspress og flybuss i tillegg til planlegging og gjennomføring av transportlogistikk ved store arrangement. Boreal Travel tilbyr også reiser i inn- og utland via reisebyråtjenester i Boreal Reiser.

Konsernet er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.

Vauban Infrastructure Partners, en ledende infrastrukturforvalter med hovedkontor i Frankrike, eier 100 prosent av aksjene i Boreal Holding AS som eier 100 prosent av aksjene i Boreal Norge AS.