Boreal har konsernutvalg bestående av konserntillitsvalgt og tillitsvalgte fra alle fagforeningene i datterselskapene. Konsernleder, daglige ledere og leder for HR og administrasjon deltar i møter med konsernutvalget.