Kvalitet

En fornøyd kunde er kvalitet, gir oss godt omdømme og muligheten til vekst. 

Boreal er ISO 9001-sertifisert.

Miljø

Vi jobber for å begrense milljøbelastningen som vår virksomhet forårsaker, og samtidig har vi et samfunnsansvar som kollektivtransportselskap. 

Boreal er ISO 14001-sertifisert.