Gjennom over 110 års drift av trikken i Trondheim har vårt personale bred og allsidig kompetanse på drift og vedlikehold av sporvei og jernbane.

Våre tjenester:

  • Sikkerhetsoppgaver knyttet til arbeid i og nær spor (sikkerhetsvakter)
  • Vegetasjonsrydding
  • Prosjektering, design og konstruksjon av rekkverk, planoverganger m.m.
  • Skinnesveising
  • Entreprenørtjenester