Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Agder. Boreal kjører buss i fylket på kontrakt med AKT.

Ruteområde

Rute- og skolekjøring i kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand.

Rutetider

Se akt.no for rutetider.