I Boreal er det to ting som er viktigere enn alt annet. Kundene våre og sikkerhet. Du må ha positiv holdning, og være villig til å behandle hver eneste kunde akkurat slik som du ønsker å bli behandlet selv. Hvis du er pålitelig og imøtekommende, liker å jobbe med folk og opptatt av å kjøre sikkert i trafikken, da vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi er interessert i deg som:

 • Har godt humør
 • Er pålitelig og ordentlig
 • Liker å jobbe med folk og bryr deg som de rundt deg
 • Ønsker å yte service utover det forventede for våre passasjerer
 • Er samarbeidsvillig og fleksibel 
 • Er opptatt av å jobbe for å unngå skader på personer, materiell og miljø

Vi er opptatt av å være en god arbeidsplass hvor våre medarbeidere trives. En jobb hos oss er trygg og meningsfull. 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Variert arbeidstid
 • Gode velferdstilbud 

Å være bussjåfør er en ansvarsfull jobb. Derfor har vi en del krav som du må oppfylle for kunne få jobb hos oss. Vi har også noe som ikke er absolutte krav, men som er ønskelig at du har. 

Dette må du ha på plass: 

 • Godkjent førerkort for buss
 • Kjøreseddel for persontransport
 • Yrkessjåførbevis
 • Norsk eller skandinavisk språk 

Dette er ønskelig:

 • Fagbrev som yrkessjåfør
 • Erfaring som sjåfør 

Hvordan bli bussjåfør?

Se busslappen.no for å finne ut hvordan du kan utdanne deg til bussjåfør.

Informasjonsbrosjyrer fra NHO Transport:

Bli bussjåfør – ungdom

Bli bussjåfør – voksen

Støtte fra Lånekassen

Fra august 2018 kan personer som vil bli bussjåfører, få økonomisk støtte til utdanningen.

Bussjåfører trenger førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse for persontransport, såkalt YSK. Det kan gis støtte fra Lånekassen til personer som tar komprimert grunnutdanning ved en trafikkskole som er godkjent av Statens vegvesen, og hvor det står YSK etter navnet på trafikkskolen i skoleoversikten til Statens Vegvesen.

Lånekassen gir kun støtte til personer som tar komprimert grunnutdanning som bussjåfør. Med komprimert grunnutdanning menes kurs på 140 timer, se yrkessjåførforskriften § 9. Det gis støtte fra Lånekassen i fem uker til den komprimerte grunnutdanningen. Til personer som tar både grunnutdanning og førerkort klasse D kan det gis støtte i seks uker, men da må førerkort klasse D tas i sammenheng med grunnutdanningen.  Det gis ikke støtte fra Lånekassen til personer som bare ønsker å ta førerkort klasse D. 

Personer som ønsker å ta bussjåførutdanning, kan få basisstøtte fra Lånekassen i fem eller seks uker. Støtten blir i første omgang gitt som lån. Opptil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend for personer som fullfører utdanningen.  I tillegg til basisstøtten kan det gis lån til skolepenger for dokumenterte kostnader på inntil 64 206 kroner.

Støtte fra Lånekassen blir først utbetalt når grunnutdanningen er påbegynt.