Minol har totalt 15 tankbiler og 46 kortautomater og bunkringsanlegg på sjø og land. Minol betjener området fra Orkdal i sør til Kirkenes i nord, et område som strekker seg over 1700 kilometer.

For mer informasjon gå inn på minol.no.