Besøksadresse

Adresselinje: Hamnegata 3
Postnr og sted: 9600 HAMMERFEST

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Sjø AS
Adresselinje:Postboks 308
Postnr og sted: 9615 HAMMERFEST

Fakturaadresse

Adresselinje:Postboks 308
Postnr og sted: 9615 HAMMERFEST

Orgn.nr: 974208849