Passasjerene og mannskapets sikkerhet har høyeste prioritet i Boreal. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre erfarne skipsførere har Boreal levert bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet knyttet til reserveflåtesystemet på de tre fartøyene «Regine Normann», «Elsa Laula Renberg» og «Fredrikke Tønder-Olsen», som eies av Nordland fylkeskommune og driftes av Boreal.

Boreal har nå mottatt tilbakemelding fra Sjøfartsdirektoratet, der det slås fast at direktoratet vurderer at reserveflåten på de tre fartøyene ikke oppfyller krav i gjeldende forskrifter, og dermed ikke kan regnes med i redningskapasiteten. Dette innebærer at sikkerhetssertifikatene for fartøyene er oppdatert med maksimalt henholdsvis 150, 150 og 100 personer om bord. Det kan bety at det i enkelte perioder vil bli knapphet på plass. Vi anmoder derfor våre reisende om å booke plass på fartøyene. Plassreverasjon kan gjøre på Reisnordland.no eller på Sentrumsterminalen i Bodø-