Følgende ruter innstilles fra mandag 16. mars av og inntil videre:

  • Flybussen Kristiansand
  • Flybussen Sandnes
  • Flybussen Kirkenes

På Flybussen Stavanger kjøres rute med 90 minutters frekvens fra mandag 16. mars av og inntil videre. Innstilling av ruten vurderes fortløpende.

Ruter fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes vil gå mot oppsatte flyavganger inntil videre. Ruter til kansellerte flyavganger vil dermed kanselleres. Innstilling av ruten vurderes fortløpende.

Fra mandag 16. mars av og inntil videre kjøres det kun én avgang til dagen med Trysilekspressen. Avgang blir 09.20 fra Trysil med retur 16.00 fra Oslo. Innstilling av ruten vurderes fortløpende.