Boreals aktivitet har i 2021 vært sterkt påvirket av koronasituasjonen. På tross av dette er omsetningen for Boreal-konsernet i 2021 på 3,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 8 prosent i forhold til 2020. EBITDA for 2021 ble på 365 millioner og driftsresultatet på 5 millioner kroner.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Konsernet har hovedkontor i Stavanger.

– Boreal har med sine 2300 medarbeidere en solid posisjon med hensyn til fremtidig vekst og utvikling. I en utfordrende tid fortsetter vårt intensive byggeprogram på sjø. Vi har satt i gang 15 nybygg og ombygginger for å møte det grønne skiftet, og i løpet av 2021 har vi fått levert fire nye utslippsfrie fartøy, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal har det siste året startet opp kontrakt på drift av øybåtene i Indre Oslofjord og to fergesamband i Agder. 

Konsernet har i 2021 også signert kontrakt om drift av busstjenester i Halden, og bestilt 39 nye elektriske busser til oppdraget.

NØKKELTALL (hele tusen kr)

2021

2020

Omsetning

3.412.676

3.160.812

EBITDA

365.037

418.579

Driftsresultat

4.968

68.260

Ansatte:        2300

I drift:            718 busser, 53 båter (excl. 7 under levering), 6 trikker

Kvalitet og miljø:    Konsernet er ISO 9001-, IMO- og ISO 14001-sertifisert