Kontrakten har oppstart 1. mai 2023, og en varighet på tre år med mulighet for opsjon på ett år.

– Vi er svært fornøyde med at Boreal Sjø blir foretrukket som operatør for disse sambandene. Nå ser vi fram til å jobbe sammen med vår oppdragsgiver for å skape et tilbud til det beste for alle reisende, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal setter i kontrakten inn to ferger som er betydelig yngre enn dagens fartøy i sambandene. I sambandet Storstein–Nikkeby–Lauksundskaret økes kapasiteten fra 25 personbilenheter til 50 personbilenheter.

– Fergene har svært gode manøvreringsegenskaper og har gått i værharde samband. Nå ser vi fram til at de kan bidra til at reisende i Nord-Troms får et tilbud med god kvalitet og høy grad av forutsigbarhet, sier Førsvoll.

Fergene har tidligere trafikkert samband med mye transport av trailere med fisk, og er spesielt tilpasset til dette, noe som vil komme lokalt næringsliv til gode. 

Fergen i sambandet Storstein–Nikkeby–Lauksundskaret vil bli en pendelferge, som betyr at en slipper å snu ved anløp og avgang. Det vil bli bemannet kiosk i Hansnes–Karlsøy–Vannøy-sambandet. Begge fergene har gode mannskapsfasiliteter.

Dagens rutetabeller opprettholdes i de to sambandene.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Boreal har i mange år vært en betydelig mobilitetsaktør i Troms og Finnmark, og drifter både ferge-, hurtigbåt- og bussruter i fylket. Boreal har 2500 medarbeidere.