Utheim er 48 år gammel og utdannet siviløkonom. Han har bred ledererfaring og kommer fra selskapet Coor Service Management AS der han har hatt ulike lederstillinger, senest som administrerende direktør. Coor har i Norge en omsetning på mer enn 2 milliarder kroner og har rundt 2000 medarbeidere. 

– Jeg er ydmyk, men først og fremst veldig motivert til å nå ta over som konsernleder for Boreal Norge. Gjennom oppstartsperioden har jeg lært Boreal å kjenne som et veldig spennende konsern med dedikerte mennesker som brenner for gode og bærekraftige mobilitetsløsninger. Jeg ser fram til å møte mange flere av våre medarbeidere i tiden som kommer og sammen bidra til å videreutvikle vår virksomhet, sier Utheim.

Tidligere konsernleder Kjetil Førsvoll vil i en periode bistå Boreal som seniorrådgiver før han går av med pensjon.

– Jeg er stolt over å ha vært med på en spennende reise i 22 år, der vi har utviklet Boreal fra å være et lite busselskap til å bli et av landets ledende mobilitetsselskap innen maritim og landbasert næring, sier Førsvoll.

Boreal har i dag 2700 medarbeidere og en omsetning på 4,1 milliarder kroner. Selskapet har gjennom fokus på verdiutvikling, bærekraft og ikke minst sine dyktige medarbeidere lagt et svært godt fundament for videre vekst.