Ruters båttilbud i Indre Oslofjord vil bli betjent av Boreal Sjø med fem nybygde, elektriske båter. Båtene vil være universelt utformede, ha god utsikt og plass til langt flere passasjerer enn i dag.

– Elektrifiseringen av øybåtene i 2021 vil gjør Oslo til et utstillingsvindu for grønn skipsfart, og ta oss et skritt nærmere målet om å bli verdens første utslippsfrie storby. Her kutter vi utslipp, gir et bedre tilbud til passasjerene, og bidrar til det grønne skiftet i maritim sektor, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Arild Hermstad.

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028. For Nesoddbåtene nås målet allerede i 2020, øybåtene i 2022 og ambisjonen er 2024 for hurtigbåtene.

De virkelige vinnerne i denne konkurransen er kundene

Ny operatør for øybåtene fra 1. november 2021 blir Boreal Sjø, som vil betjene passasjertrafikken til øyene i Indre Oslofjord frem til 2034. Boreal Sjø vil ha en båt i drift gjennom vinteren. Fra sommeren 2022 vil alle de fem elektriske båtene være i drift. Det er første gang Boreal Sjø inngår kontrakt med Ruter, etter anbudskonkurranse med totalt fem tilbydere.

– De virkelige vinnerne i denne konkurransen er kundene, som jeg tror vil strømme til de nye flotte båtene. Det kommer til å bli fantastisk å nyte utsikten om bord, mens båtene seiler stillegående, uten utslipp til rekreasjon på øyene, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Øyene i Indre Oslofjord er et yndet reisemål, og i 2019 var det 867.000 påstigende. 2018 var et rekordår for øybåtene, med 1,2 millioner påstigende etter en varm og solrik sommer.

Båter av høy kvalitet og med mulighet for autonom drift

Det er kvaliteten på de fem identiske båtene, i tillegg til pris, som ble utslagsgivende for at Boreal Sjø vant konkurransen. Det nye tilbudet, som har høyere produksjon, får omtrent samme årlige kostnader som dagens tilbud. Boreal Sjø er også nytenkende om lading, og tilbyr pantografladere på en universelt utformet flytebrygge som kan hurtiglade to båter samtidig. Båtene, som er designet av Multi Maritime, har også mulighet for eventuell fremtidig autonom drift.  

– Oslo kommune og Ruter er i gang med et pionerarbeid i Oslofjorden, og vi er svært fornøyde med at vårt innovative miljøkonsept er det foretrukne. Kontrakten sammenfaller med Boreals ambisjon om å være en pådriver i det grønne skiftet. Sammen med vår oppdragsgiver ser vi nå fram til å gi de reisende i Indre Oslofjord et utslippsfritt tilbud av høy kvalitet, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal og administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter. Foto: Ruter
Konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal og administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter. Foto: Ruter

Ti prosent høyere kapasitet på nytt tilbud

De nye båtene har alle plass til 350 passasjerer, som gir vesentlig høyere kapasitet enn med dagens båter som har plass til 236 passasjerer. Båtene er godt tilrettelagt for personer med spesielle behov, med brede gangveier, heis og slak trapp til soldekk. Båtene har passasjersalonger både på hoveddekk og på soldekk, med store glassflater og flott utsikt.

– Det har vært viktig for oss å tilby kundene universelt tilpassede båter. Med økt passasjerkapasitet og frekvens på tilbudet, vil nok trafikken flyte bedre også på godværsdager med ekstra stor utfart, sier en optimistisk Reitan Jenssen i Ruter.

Nytt ruteopplegg til øyene

Båtene vil seile med en litt annen ruteplan når ny kontraktsperiode starter 1. november 2021. B1 blir hovedlinjen som dekker alle øyene, mens B2 opprettes som ny linje som vil betjene Hovedøya, Gressholmen og Langøyene. 

Fakta om konkurransen Båttjenester Indre Oslofjord 2021

 • 27.5.2019: Kunngjøring av konkurransen «Båttjenester Indre Oslofjord 2021».
  • Ruter stilte krav om elektriske båter i anbudet, med alternativ fossilfri fremdrift (95 prosent av ruteproduksjonen med elektrisitet).
  • Øvrige tildelingskriterier var pris (40 prosent), miljømessige egenskaper (10 prosent), kvalitet på tilbudet til kunden og gjennomføring av oppdraget (25 prosent) og kvalitet på båtmateriell og ladeinfrastruktur (25 prosent).
 • Fem tilbydere leverte tilbud, og det ble avholdt tre forhandlingsrunder.
 • 18.12.2019: Innstilling fra Ruters styre av Boreal Sjø som vinner av kontrakten.
  • Boreal Sjø utmerket seg på pris og kvalitet på båtmateriell og ladeinfrastruktur.
  • Boreal Sjø tilbød fem identiske, elektriske båter, med større kapasitet og plass til 350 passasjerer mot 236 på dagens båter.
 • 1.11.2021: Oppstart av kontrakten, med varighet til 30. juni 2034. Deretter er det opsjonsmulighet på inntil ti år.
 • Ruteopplegget forenkles, og gir ti prosent høyere produksjonsøkning:
  • B1 blir hovedlinjen som dekker alle øyene, og seiler med få unntak hele driftsdøgnet, alle dager, hele året.
  • B1 vil seile hver halvtime i helgen om våren og hver dag om sommeren. På vinteren vil det være timesfrekvens.
  • B2 blir ny linje som vil seile fra Aker brygge til Hovedøya, Gressholmen og Langøyene. 
 • I forbindelse med kontraktsoppstart blir det virksomhetsoverdragelse for de ansatte, som jobber for Oslo-Fergene i dag.
 • Ruter vil overta driftsbasen på Lindøya, og fremleie til Boreal Sjø.
 • Boreal Sjø vil overta en av dagens båter (Oslo VIII) som reservefartøy fra dagens operatør.

Fakta om de nye båtene fra Boreal Sjø

 • 5 identiske nye nullutslippsfartøy
 • Designet av Multi Maritime
 • Lengde: 35 m
 • Bredde: 8 m
 • Passasjerantall: 350
 • Helelektriske pendelfartøy med lading på Rådhusbrygge 4
 • Backup på biodiesel
 • Designet for å kunne operere i is
 • Fartøyene er spesielt designet for reisende i sambandene
 • Universell utforming
 • To dekk med stort soldekk
 • Trivelig salong med store glassflater og god utsikt
 • Sikker og oversiktlig operasjon med gode manøveregenskaper
 • God arbeidsplass