Fergen «Vikingen» fra et annet rederi skal ha løsnet fra fortøyningene og kommet i drift. «Vikingen» var først borti Boreal-fergen «Møysalen», som ligger fortøyd ved havnevesenets kai på Holmen. «Vikingen» drev deretter østover, hvor den også har vært borti Boreal-fergen «Herøysund», som ligger fortøyd i indre havn i Sandnessjøen.

Boreal har rutinemessig iverksatt skadeundersøkelser både utvendig og innvending på «Møysalen» og «Herøysund». Vi er i dialog med Sjøfartsdirektoratet om denne prosessen. Det er foreløpig for tidlig å slå fast hvilke skader fergene eventuelt har fått.

«Møysalen» og «Herøysund» er begge reservefartøy. Situasjonen går foreløpig ikke utover Boreals rutetrafikk.