For å holde fraktkostnadene nede for våre kunder og for å fortsatt kunne tilby godstransport til og fra Hammerfest, vil det fra 1. september bli en ny ordning hvor våre mannskaper på båtene vil ta imot gods direkte om bord en halv time før hver avgang. Likeledes vil de levere inngående gods til oppmøtte kunder for avhenting ved ankomst i Hammerfest.

Firmakunder kan faktureres i henhold til forhåndsutfylte fraktdokumenter ved avgang. Privatkunder betaler frakten med kort direkte til billettmaskin ved avgang, og trenger ikke ferdigutfylte fraktdokumenter.

Våre båter har ikke fasiliteter for varmegods eller kjøle- og fryselast. Lett bedervelige matvarer, varmegods og kjøle- og fryselast vil bare bli tatt til transport når dette er pakket forsvarlig for transport innenfor de tidsfrister Mattilsynet setter for ubrutt kjølekjede.

Boreal Sjø har forståelse for at det kan være en innkjøringsperiode med den nye ordningen.

Boreal Sjø AS