Sambandet vil bli betjent med tre nybygde elferger og to moderne, ombygde ferger. Fergene har fått navnene «Malmefjord», «Tomrefjord», «Vestrefjord», «Harøyfjord» og «Karlsøyfjord».

Fergene skal betjene Molde–Vestnes-sambandet med avganger hvert 20. minutt. Rutetider og priser finner du på Frammr.no. For å abonnere på trafikkmeldinger for sambandet, kan du gå inn her.

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, og vi skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Med de nye fergene tar vi i bruk innovativ teknologi, som både vil gi vesentlige besparelser for miljøet og økt kvalitet for våre reisende, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

De tre nye elfergene – «Malmefjord», «Tomrefjord» og «Vestrefjord» – er designet av Multi Maritime i Førde, som er et ledende designselskap som tidligere har designet flere nye ferger for Boreal. Fergene bygges av verftet Sedef i Tyrkia.

De miljøvennlige fergene vil gi en betydelig reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift. Fergene skal lades ved hvert anløp fra ladestasjoner i Molde og på Vestnes.

– Vi ser fram til å få bidra til fornyelse og modernisering av fergedriften i Møre og Romsdal. Statens vegvesen framstår som innovative med et sterkt miljøfokus, og kontrakten passer svært godt med Boreals mål om å være ledende på miljøvennlig fergedrift, sier Førsvoll.

De nye fergene har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 120 personbilenheter, og blir universelt utformet, noe som betyr enkel og sikker tilkomst for alle passasjerer. Fergene blir meget energieffektive med gode sjø- og manøveregenskaper, og vil også få et lavere støynivå enn konvensjonelle ferger.

Søsterskipene «Harøyfjord» og «Karlsøyfjord» er bygget i 2013, og har større kapasiteter enn de nye fartøyene. Disse to fergene er bygget om for å gi publikum best mulig komfort, og vil fremstå som nye.

«Harøyfjord» og «Karlsøyfjord» settes i drift i sambandet fra oppstart av kontrakten. Grunnet forsinkelser knyttet til den pågående covid 19-pandemien vil sambandet i tillegg betjenes med overgangsfartøyene «Preikestolen» og «Selbjørnsfjord» den første perioden. Overgangsfartøyene vil suksessivt fases ut av de nye elfergene. Første nybygg er planlagt levert i løpet av første halvår 2021.

AutoPass

Etter omlegging til AutoPass vil det ikke lenger være passasjerbetaling på sambandet, kun betaling for kjøretøy.

På hver side av sambandet er det installert bommer med kamera med skiltgjenkjenningsteknologi, som gjør det mulig å gjennomføre effektiv og kontaktløs billettering.

Boreal anbefaler at bilister har montert betalingsbrikken i kjøretøyet etter anvisning gitt av brikkeutsteder, samt sørger for å bytte ut brikken når denne skal fornyes – dette på grunn av batterilevetiden i brikken.

Boreal Sjø AS og Statens vegvesen signerte kontrakten om driften av fergesambandet i juli i fjor. Kontrakten har oppstart 1. januar 2021, og en varighet på åtte år med mulighet for inntil tre års forlengelse.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere. 

 

Tre nybygde elferger skal fases inn i sambandet.
Tre nybygde elferger skal fases inn i sambandet.