– Vi har gjennomført en veldig omfattende revisjon av hele vårt sikkerhetsstyringssystem, og jeg er stolt av våre dyktige medarbeidere både på sjø og på land som har stått på i denne prosessen. Sikkerhet kommer alltid først i Boreal, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.

På grunn av situasjonen knyttet til koronapandemien ble revisjonen gjennomført som fjerntilsyn via Teams. Fra rederiet har 36 personer deltatt i hele eller deler av revisjonen. Sjøfartsdirektoratets revisorteam har bestått av en revisjonsleder og en revisor, samt en observatør.

Som alle norske rederier blir Boreal Sjø regelmessig revidert av Sjøfartsdirektoratet.

– Det er ikke uvanlig at det er funn i slike revisjoner. Vi har fått konkrete ting som vi skal jobbe videre med i tett dialog med Sjøfartsdirektoratet, og noen av funnene er allerede korrigert, sier Mathisen.

Sjøfartsdirektoratet vil ha en oppfølgningsrevisjon innen 16. september 2021.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.