«Stokkafjord» er en plug-in hybridferge, designet av Multi Maritime AS i Førde, som tidligere har designet flere nye ferger for Boreal. «Stokkafjord» er bygget av verftet Sedef i Tyrkia.

– «Stokkafjord» er levert fra verftet og ankommer Nordland fredag. Fartøyet skal etter planen settes inn i direkteruten i Tjøtta–Forvik-sambandet i løpet av sommeren, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Fergen, som har en kapasitet på 60 personbilenheter på ett dekk, er universelt utformet, noe som betyr enkel og sikker tilkomst for alle passasjerer. Fergen er meget energieffektiv med gode sjø- og manøveregenskaper, og har også et lavere støynivå enn konvensjonelle ferger.

– Fartøyet har svært gode fasiliteter for de reisende. Det er flere forskjellige seteløsninger som bygger på mere moderne løsninger, der en har mulighet til å sitte i grupper eller i egne stoler. Det blir kiosk om bord med et godt og variert vareutvalg. Det er også lagt vekt på gode boforhold for mannskap, sier Førsvoll.

Den nye fergen vil gi en årlig reduksjon i CO2-utslipp på 1000 tonn sammenlignet med konvensjonell drift. 

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, og vi skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger, sier Førsvoll.

Nettselskap har lagt til rette for nettoppgradering til Tjøtta og til Forvik hvor fergen skal lade i sin terminaltid. For å forsterke ladesystemet er det installert «batteribanker» i nærheten av hver kai for å kunne øke hybridiseringsgraden på fergen og ikke minst stabilisere nettet på landsiden for å opprettholde kvaliteten i nettet.

Etter ankomst i Nordland iverksettes klargjøring og sertifisering av «Stokkafjord», samt opplæring av mannskap. Etter planen fases fartøyet inn i Tjøtta–Forvik-sambandet i løpet av sommeren.

Infrastrukturen for lading av fergen er ferdigstilt, og skal igangsettes og testes i forbindelse med innfasing av fergen i rute.

Boreals intensive byggeprogram på sjø har en samlet investering på rundt 2 milliarder kroner. «Stokkafjord» er det tolvte elektriske fartøyet Boreal har overtatt siden 1. januar 2020.

– I en krevende periode har vi fortsatt arbeidet med det grønne skiftet for full kraft. Vi tar i bruk innovativ teknologi, som både gir vesentlige besparelser for miljøet og økt kvalitet for våre reisende, sier Førsvoll.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Boreal har i mange år vært en betydelig mobilitetsaktør i Nordland, og drifter både ferge-, hurtigbåt- og bussruter i fylket. Boreal har 2300 medarbeidere.