Klassifiseringen gis til selskaper som kan dokumentere betydelige skritt mot en lavkarbonisert, klimabestandig fremtid.

– Dette er noe vi har jobbet lenge og intensivt med, og vi er svært stolte av at vi nå har fått denne klassifiseringen. Bærekraft har en sterk tilknytning til vår visjon og våre mål i Boreal. Vi har alltid jobbet for en bærekraftig utvikling. Arbeidet har nå blitt forsterket og systematisert, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Som første transportselskap i Norge fikk Boreal allerede i 2014 ISO 14001-sertifisering, som er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Shades of green-klassifiseringen er en naturlig forlengelse av dette arbeidet.

– Klimastempelet vi nå har fått, er resultatet av et omfattende lagarbeid. Jeg vil takke alle medarbeiderne som har bidratt. Vi har lært mye av denne prosessen, som bidrar til at vi kan forsterke vårt bærekraftsarbeid ytterligere. Dette vil ikke bare komme Boreal til gode, men også våre klimabevisste kunder, sier Førsvoll.

Uavhengig vurdering

S&P Global Ratings leverer gjennom Shades of green-tilnærmingen uavhengige vurderinger av grønne investeringer.

– Boreal satser på omfattende og diversifisert teknologi for å dekarbonisere flåten sin. For å øke andelen utslippsfrie transportmidler vil Boreal utnytte teknologier innen batteri, brenselcelle, ammoniakk og hydrogen og biodrivstoff. Utviklingen av pålitelig og utslippsfri kollektivtransport er avgjørende for å redusere bruken av personbiler. Dette mangedobler de grønne fordelene ved Boreals dekarboniseringsinvesteringer, heter det i vurderingen fra S&P Global Ratings.

Systematisk arbeid

Allerede i 1994 satte Boreal i gang et prøveprosjekt med elbuss i trafikk, og i 2015 var konsernet først i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk. I Kristiansand har Boreal suksessfullt kjørt et mindre antall elbusser siden 2018, og i 2022 startet konsernet opp drift av busstjenester i Halden, der samtlige 40 busser er elektriske. Boreal har også signert kontrakt om drift av busstjenester i østre del av Agder. Kontrakten omfatter totalt rundt 170 nye busser, og hoveddelen av kjøringen vil gå på elektrisitet.

Boreal var i 2015 først i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk.
Boreal var i 2015 først i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk.

– Vi er i full gang med arbeidet med det grønne skiftet også i turbussmarkedet. I 2021 registrerte vi den første helelektriske turbussen i Norge, og vi har nå 29 elektriske turbusser i drift over hele landet. I 2022 rutesatte vi også den første elektriske flybussen i Norge, sier Førsvoll.

13 prosent av konsernets bussflåte var elektrifisert fra og med 2022. Målet er å oppnå 70 prosent elbusser innen 2030, og henholdsvis 93 prosent og 100 prosent innen 2035 og 2040.

Elektrifisering til sjøs

Boreal jobber for fullt med å elektrifisere sin virksomhet også til sjøs. Konsernet drifter kontrakter med elektriske fartøy i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland, Agder og Oslo.

– Boreal skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. I løpet av de siste årene har vi bygget og satt i drift 14 nye nullutslippsfartøy, sier Førsvoll.

43 prosent av konsernets fergeflåte var elektriske hybrider fra og med 2022. Boreal har satt seg som mål å ha 67 prosent elektriske ferger innen 2030, og 100 prosent innen 2040.

Boreal drifter elektriske ferger langs store deler av norskekysten.
Boreal drifter elektriske ferger langs store deler av norskekysten.

 I tillegg til aktivitet innen buss og båt drifter Boreal trikken i Trondheim, som har vært helelektrisk siden 1924.

Vurderingen fra S&P Global Ratings er gjort i henhold til «Green Bond Principles» og «Green Loan Principles», noe som vil være positivt for fremtidig finansiering for Boreal.

Boreal er et ledende mobilitetskonsern, og drifter kollektivtransport med buss, trikk, hurtigbåt og ferge over store deler av Norge og i Nord-Sverige. Konsernet driver i tillegg tur/charter, ekspressbuss og flybuss samt tilbyr reiser i inn- og utland. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.