MS «Hanøy», som også er i drift i Hadselfjordbassenget i dag, videreføres i den nye kontrakten.
MS «Hanøy», som også er i drift i Hadselfjordbassenget i dag, videreføres i den nye kontrakten.

Boreal Sjø har driftet sambandet mellom Stokmarknes, Hadsel Innland og Raftsundet siden 2013. Den nye kontrakten har oppstart 1. juli 2023, med varighet på 10 år.

– Vi setter stor pris på å få fornyet tillit, og ser nå fram til et fortsatt godt samarbeid med Nordland fylkeskommune. Videreføring av kontrakten innebærer også stabilitet for våre dyktige medarbeidere, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal har lange og gode tradisjoner for å drifte hurtigbåt, ferge og buss i Nordland.

Sambandet vil i den nye kontrakten trafikkeres av MS «Hanøy», som også er i drift i Hadselfjordbassenget i dag. Fartøyet har en kapasitet på 8 personbilenheter og 48 passasjerplasser.

– «Hanøy» har fungert veldig godt i sambandet, og skal i tillegg gjennomgå tekniske oppgraderinger i forkant av den nye kontrakten, sier Førsvoll.

I den nye kontrakten vil Boreal tilby bilførende reservefartøy ved reservebruk over fire dager, som for eksempel verkstedsopphold, noe som vil komme de reisende i sambandet til gode.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Boreal har i mange år vært en betydelig mobilitetsaktør i Nordland, og drifter både ferge-, hurtigbåt- og bussruter i fylket. Boreal har 2300 medarbeidere.