Boreal har driftet sambandene Stokkvågen–Onøy–Sleneset–Lovund og Stokkvågen–Træna siden de ble etablert. Den nye kontrakten har oppstart 1. januar 2023. Varigheten er på tre år med opsjon på ytterligere ett år.

– Vi setter stor pris på å få fornyet tillit, og ser nå fram til et fortsatt godt samarbeid med Nordland fylkeskommune. Videreføring av kontrakten innebærer også stabilitet for våre dyktige medarbeidere, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal har lange og gode tradisjoner for å drifte hurtigbåt, ferge og buss i Nordland.

Grunnstammen av fartøyene som er i drift i rutene i dag, vil også trafikkere sambandene i den nye kontrakten.

– Fartøyene har fungert veldig godt i sambandene, og skal i tillegg gjennomgå tekniske oppgraderinger i forkant av den nye kontrakten, sier Førsvoll.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Boreal har i mange år vært en betydelig mobilitetsaktør i Nordland, og drifter både ferge-, hurtigbåt- og bussruter i fylket. Boreal har 2500 medarbeidere.