– Vi er glade for å ha en fremoverlent oppdragsgiver i AKT som tar Regionplan Agder 2030 på alvor og har tilrettelagt for en konkurranse som vil bidra til et betydelig løft for miljøet. Gjennom kontrakten i østre del av Agder vil vi redusere utslipp av CO2 med rundt 5000 tonn årlig sammenlignet med konvensjonell drift, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Kontrakten omfatter totalt rundt 170 nye busser. Hoveddelen av kjøringen vil gå på elektrisitet.

– Boreal skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Allerede i 1994 satte vi i gang et prøveprosjekt med elbuss i trafikk, og i 2015 var vi først i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk, sier Førsvoll.

I Kristiansand har Boreal suksessfullt kjørt et mindre antall elbusser siden 2018. Nå fortsetter arbeidet med det grønne skiftet i kollektivtrafikken.

Kontrakten har oppstart 1. juli 2024, og en varighet på åtte år med mulighet for opsjon på to år.

– Vi er svært fornøyde med at Boreal blir foretrukket som operatør for denne kontrakten. Vi drifter fra før av busstjenester i Kristiansands-området, og nå ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet med AKT også om et nytt område på Sørlandet. Sammen skal vi skape et bærekraftig kollektivtilbud til det beste for de reisende, sier Førsvoll i Boreal.

Kontrakten omfatter bussdrift og rutetransport i kommunene Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad.

Alle sjåfører vil få tilbud om jobb videre gjennom en ordinær virksomhetsoverdragelse.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2500 medarbeidere.