Det er gledelig å ønske nye motiverte medarbeidere velkommen om bord til oss i Boreal.

En ny oppstart er som en eksamen, og det er mange som har stått på i lang tid med forberedelser, klargjøring og opplæring for at vi skal gjøre en best mulig jobb. Tilbakemeldingene så langt er gode.

Sammen med vår oppdragsgiver, Troms og Finnmark fylkeskommune, ser vi nå fram til å gi våre reisende et tilbud med høy kvalitet og forutsigbarhet.

Sambandene skal driftes med de moderne fergene «Tenna» og «Vannes», med «Sigrid» som reservefartøy – som gir en betydelig økning i kapasiteten. Lørdag startet vi opp Hansnes–Karlsøy–Vannøy med «Tenna», og i går ble «Sigrid» satt i drift i Storstein–Nikkeby–Lauksundskaret. «Vannes» er på tur nordover etter ombygging, og tidlig i uke 20 forventes fartøyene å være i rute som etter planen:

  • «Vannes» i Hansnes–Karlsøy–Vannøy
  • «Tenna» Storstein–Nikkeby–Lauksundskaret
  • «Sigrid» som reservefartøy