«Karlsøyfjord» skal etter planen ankomme verftet ved årsskiftet. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GLs «battery power»-notasjon, der batteriene defineres som fartøyets primære energikilde i et nytt og moderne batterielektrisk fremdriftssystem.

– Vårt mål er å være ledende på miljøvennlig fergedrift. Vi har hatt en langt og godt samarbeid med Fiskerstrand, og vi ser nå fram til å jobbe sammen om dette oppdraget som både vil gi vesentlige besparelser for miljøet og økt kvalitet for våre reisende, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Som en del av ombyggingen skal kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann-/sikkerhetssystemer også oppgraderes. Eksisterende LNG-motorer skal fjernes, og nye moderne generatorer, inklusive rensesystem, skal installeres for å ivareta redundansen i systemene som sekundær energikilde.

Karlsøyfjord var også ved verftet høsten 2020 for å tilpasse den universelle utformingen ytterligere.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC-tavler, Energy Management System (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Acel vil ha ansvaret for all elektroinstallasjon om bord.

Fiskerstrand er meget godt fornøyd med tilliten Boreal viser når de velger å plassere kontrakten ved Fiskerstrand Verft. Dette er historisk en av de største kontraktene verftet har signert innen ombygging av seilende fartøy og viser at den kompetanse og erfaring verftet har bygget opp siste årene innenfor miljø og 0-utslipps teknologi, gjennom flere tilsvarende ombygginger, gir rederiene trygghet når de velger Fiskerstrand Verft.

Kontrakten er verdt i overkant av 140 millioner kroner.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.