Sambandet har vært driftet på kommersiell basis, det vil si helt uten fylkeskommunalt tilskudd. I tiden etter tildelingen av løyvet har det vært radikalt endrede forutsetninger for driften, blant annet i form av 14 måneder med bompengefritt Ryfast, covid-nedstengninger og påfølgende endret reisemønster. Boreal har tapt i overkant av 40 millioner kroner på sambandet.

Siste avgang i sambandet var torsdag 22. desember fra Lauvvik klokken 18:15.

Vi vil benytte anledningen til å takke de reisende som har benyttet seg av tilbudet og Sandnes kommune som har vært en god samarbeidspartner og støttespiller hele driftsperioden. Vi vil også takke våre dyktige mannskaper som har sørget for stabil og god drift, og vil samtidig gjøre oppmerksom på at de fortsetter arbeidet i andre Boreal-samband.

Reisende som eventuelt ønsker å avslutte AutoPASS-avtale, bes ta kontakt med AutoPASS for ferje: https://autopassferje.no/kontakt-oss/

Reisende som fortsatt har gammelt verdikort fra Boreal med utestående beløp, kan søke om refusjon på følgende måte:

Ta bilde av kortet med kortnummer, noter ditt navn og bankkontonummeret du ønsker refusjonen til, og send på e-post til [email protected]

Forespørsler om refusjon vil behandles fortløpende.