Priser for kollektivtransport vedtas politisk av Agder fylkeskommune. 6. juli 2021 vedtok fylkesutvalget å gå over til det nasjonale AutoPASS-regulativet for ferje fra 1. september 2021.

AutoPASS er det nasjonale betalingssystemet for bomstasjoner og ferje. Du trenger verken avtale eller brikke for å reise med ferje, men for å få rabatt må du ha AutoPASS-brikkeavtale eller AutoPASS for ferje forskuddsavtale.

Automatisk betaling

For ferjesamband med AutoPASS-regulativet er det bare kjøretøy inklusiv fører som billetteres. Alle gående, syklende og passasjerer reiser gratis.

Registrering av kjøretøy om bord baserer seg på avlesning av kjøretøyets nummerskilt. I praksis betyr dette at mannskap om bord skanner alle nummerskilt og kontrollerer kjøretøyets lengde. Systemet vil så automatisk identifisere hvilken rabattavtale som er knyttet til kjøretøyet. Kjøretøy som ikke er knyttet til rabattavtale eller FerryPay vil faktureres for fullpris.

10 prosent rabatt med AutoPASS-brikke

Med AutoPASS-brikkeavtale får man 10 prosent rabatt. For å få AutoPASS-brikke må man tegne avtale med AutoPASS. Da registrerer man seg her: Minside.autopass.no/

Hvis du har brikke og AutoPASS-avtale fra før, får du automatisk 10 prosent rabatt og trenger ikke bestille ny brikke.

Inntil 50 prosent rabatt med AutoPASS for ferje forskuddsavtale

AutoPASS for ferje forskuddsavtale er en avtale om forskuddsbetaling. Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Forskuddsbetaling gir følgende rabatter på ferjereiser:

  • 50% rabatt for privatkunder
  • 40% rabatt for bedriftskunder

Forskuddsavtale tegnes på: Autopassferje.no

For året 2021 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

  • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
  • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
  • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

I sambandene Abelnes–Andabeløy og Launes–Kvellandstrand er det tidligere benyttet AutoPASS-ferjekort. Reisende som har AutoPASS-ferjekort med forskuddsavtale fra før, trenger ikke tegne ny avtale, men kan benytte seg av den eksisterende.

På sambandet Launes–Kvellandstrand har det tidligere bare blitt billettert i én retning. Fra 1. september vil det bli billettert i begge retninger.

FerryPay

Ønsker du ikke forskuddsavtale? FerryPay er en enkel betalingsløsning uten rabatter for kjøretøy som ikke har AutoPASS-brikke eller AutoPASS for ferje forskuddsavtale.

Med FerryPay-avtale betaler du automatisk med kreditt- eller debetkort, og du slipper å motta faktura med gebyr i posten.

Les mer om Ferrypay her: Autopassferje.no/ferrypay/

Elbiler

El-biler (null-utslippskjøretøy) betaler 50 prosent av ordinær takst. 

I tillegg vil eier få samme rabatter ved AutoPASS-brikkeavtale eller AutoPASS for ferje forskuddsavtale.

Priser

Prisene i de to sambandene vil fra 1. september følge AutoPASS-regulativet for ferje. Informasjon om priser med og uten forskuddsavtale finner du på: Autopassferje.no/priser/

Førers ansvar

Det er fører av kjøretøyet sitt ansvar å sørge for at nummerskilt er synlig ved ombordkjøring. Fører skal påse at nummerskilt er lesbart og fri for vegstøv, snø eller is. Dette gjør jobben lettere for mannskap om bord.  

Personvern

Formålet med å registrere opplysninger om kunden vil være å gjennomføre avtale om fullpris eller rabattert betaling for reiser med ferger som er med i nasjonal løsning for AutoPASS for ferje.

Bruk av fotografering gjøres for å dokumentere kjøretøyets klasse eller kjøretøyets lengde ved rabattavtale, eller ureglementerte passeringer.

Opplysninger om kunden og passeringsdata benyttes bare til å administrere AutoPASS for ferje.

Opplysninger om hver enkelt passering slettes så raskt som mulig etter at reisen er betalt.

Passeringsdata vil bli brukt til anonymisert trafikkstatistikk.

Klager

Reklamasjon på ferjebillett må fremsettes inne 30 dager fra det tidspunkt kunden ble informert om belastet beløp.

Reklamasjon fremsettes til Autopass her: Autopassferje.no/kontakt-oss