For fartøy i AltafjordXpressen har det i vår kontrakt med Troms og Finnmark fylkeskommune vært krav til kapasitet for føring av pakket farlig gods på anvist sted, som eksempelvis bensinkanner. Det har ikke vært krav til kapasitet for føring av tankbil med farlig last. Hurtigbåten «Årøy», som er i drift i sambandet, har hele tiden tilfredsstilt kravet til kapasitet for føring av pakket farlig gods på anvist sted. 

På bakgrunn av ønsket behov har vi hatt dialog med vår oppdragsgiver vedrørende en godkjenning for frakt av tankbil med drivstoff for «Årøy». Muligheten for godkjennelse for slik frakt på hurtigbåt ble utredet i august 2021. Vi har nylig mottatt endringsordre fra vår oppdragsgiver på justeringer som vil tillate frakt av tankbil med drivstoff på «Årøy». 

Nødvendig sikkerhetsutstyr er bestilt, mottatt og installert. Sjøfartsdirektoratet har hatt inspeksjon, og fartøyet er nå sertifisert for frakt av tankbil med drivstoff. «Årøy» er trolig den første hurtigbåten i Nord-Europa med slik sertifisering.