Fergen skal bygges ved Vard Brevik, og settes i drift 1. januar 2020.

Boreal og Hordaland fylkeskommune v/Skyss signerte 26. april i fjor kontrakt om drift av tre fergesamband i Hordaland. Den nye fergen som nå er kontrahert, skal trafikkere sambandet Kvanndal–Utne.

– Norske verft er kjent for god kvalitet, så når de også er konkurransedyktige på pris, blir valget enkelt. Kontrakten sikrer lokal verdiskapning og norske arbeidsplasser langs kysten. Vi ser frem til samarbeidet om denne fergen, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Satsing på nullutslippsteknologi

Hordaland fylkeskommune har stilt strenge krav om reduksjon av klimagasser fra hele fergeflåten. Kravet er på minst 55 prosent reduksjon av klimagassutslippene i neste kontraktsperiode for alle fergesambandene. Den største reduksjonen blir oppnådd med utskiftningen til elektriske ferge.

– Den nye fergen skal blant annet kunne benytte 100 prosent strøm fra nettet, og ha backup-systemer om bord. Den blir meget energieffektiv med gode sjø- og manøveregenskaper, og vil også få et lavere støynivå, sier Førsvoll.

Sparer miljøet

Boreal tar i bruk ny teknologi i prosjektet, som både vil gi besparelser for miljøet og økt kvalitet for de reisende.

Den elektriske fergen er utstyrt med batteripakker om bord som kan lades fra strømnettet (plugin hybrid elektrisk). Fergen skal oppfylle strenge miljøkrav, noe som innebærer omfattende reduksjon i CO2-utslipp, forbruk av drivstoff og energibruk.

Tilgang for alle

På fergen skal det være plass til 60 personbilenheter og kapasitet til 199 passasjerer. Fergen skal være universelt utformet, noe som betyr enkel og sikker tilkomst for alle passasjerer. Bildekket skal også beskyttes mot sjøsprut.

Lang erfaring

Fergen skal bygges ved Vard Brevik, og vil bli levert fra verftet i 3. kvartal 2019. Verftet har lang erfaring i bygging av ferger, offshorefartøyer og andre spesialiserte fartøyer.

– Vi ønsker Boreal velkommen til VARD. Vi gleder oss til å bygge denne nye fergen hvor vi kan ta i bruk vår kompetanse innen batteriløsninger for miljøvennlige fartøy, sier konsernsjef i VARD, Roy Reite.

Norsk skipsdesign

Fergen er designet av Multi Maritime i Førde, som tidligere har designet flere nye ferger for Boreal Sjø.

– Selskapet og alle ansatte er stolte og takknemlig over at Boreal nå kontraherer det åttende fergedesignet fra Multi Maritime. Det er en overordnet målsetting at fartøy av MM-design skal tilfredsstille forventninger og krav. Den nye kontraheringen bekrefter at målsettingen har lykkes, sier administrerende direktør Gjermund Johannessen i Multi Maritime.

Multi Maritime er ledende på utvikling av batteriferger. «MM70FE EL» som er spesialdesignet for Boreal, er optimalisert for å kunne operere effektivt og miljøvennlig i Hardangerfjorden. Det foregår en kontinuerlig utvikling innen batteriteknologi og energieffektive elektriske systemer. De beste og mest effektive løsninger planlegges benyttet i det nye konseptet.

– Multi Maritime har erfaringer med bygging av MM-design sammen med Vard Group fra tidligere prosjekt og ser frem til videre godt samarbeid, sier Johannessen.

Fakta om den nye fergen:

  • Lengde:  72 meter
  • Bredde:  14,5 meter
  • Lastekapasitet: 199 passasjerer. 60 personbilenheter eller 6 vogntogenheter