Dette er den syvende ferjen Boreal har bestilt fra Fiskerstrand i løpet av de siste fire årene.

Satsing på null- og lavutslippsteknologi

Som et ledd i stortingets satsing på null- og lavutslippsteknologi har det vært viktig å finne fornuftige løsninger basert på dette i utviklingsfasen. Den nye miljøferjen skal blant annet kunne benytte 100 prosent biodiesel, og den er klargjort for batteridrift og tilkobling til nettet. Den skal også være energieffektiv med gode sjø- og manøveregenskaper, samt ha et lavere støynivå.

Tilgang for alle

På ferjen skal det være plass til 50 PBE og rett i underkant av 200 passasjerer. Den bygges også med universell utforming og får eget lekerom. Bildekket skal beskyttes for sjøsprut.

Foretrekker norske verft

Boreal ønsker først og fremst å velge norske verft ved bygging av nye fartøy. Det gir nærhet til byggeprosessen og trygghet i at avtalte leveringsdatoer blir overholdt. De norske verftene er konkurransedyktige på pris og kvaliteten er god, noe som bidrar til å opprettholde og styrke viktige arbeidsplasser langs kysten.

Den nye miljøferjen skal leveres i mai 2017.

 

Kjetil Førsvoll
Konsernleder
Boreal Transport Norge AS