Boreal er et konsern med mer enn 2 500 medarbeidere fordelt over hele landet.  Det gir et stort mangfold. Kulturen og samværsformene blant våre medarbeidere varierer med hvor i landet de er, hvor stor avdelingen er, og ikke minst hvordan staben er sammensatt. Men selv om variasjonene er store fra avdeling til avdeling, har vi en felles Boreal-kultur knyttet opp mot våre visjoner om å yte service overfor våre passasjerer.

Ulike matretter, her samlet i en oppskriftsbok, er eksempler på hvordan mangfold og variasjon likevel kan ha en fellesnevner.  Når mangfoldet i matveien samler og forener i gleden over et godt måltid og et trivelig fellesskap, er det slik vi ønsker å framstå som selskap: variert og mangfoldig etter hvilke ruter og oppdragsgivere vi betjener, men med noen tydelige verdier som er gjenkjennelige for våre passasjerer og medarbeidere.

 

Kjetil Førsvoll
Konsernleder
Boreal Transport Norge AS