Boreal Sjø har driftet sambandet siden 2010. Den nye kontrakten har oppstart 1. januar 2020, med varighet til 30. september 2029 og inntil 5 års opsjon.

– Vi setter stor pris på å få fornyet tillit, og ser nå fram til et fortsatt godt samarbeid med Troms fylkestrafikk. Videreføring av kontrakten innebærer også stabilitet for våre dyktige medarbeidere, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Kravene til fartøy i kontrakten er stort sett de samme som til dagens hurtigbåt i sambandet. Rutestruktur vil være tilnærmet lik dagens.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.