Fergen skal bygges av Oma Baatbyggeri på Stord, og settes i drift i Hordaland 1. januar 2020.

Boreal og Hordaland fylkeskommune v/Skyss signerte 26. april i år kontrakt om drift av tre fergesamband i Hordaland. Den nye fergen som nå er kontrahert, skal trafikkere sambandet Kinsarvik–Utne.

– Dette blir en kortreist ferge, som både bygges og settes i drift i Hordaland. Oma Baatbyggeri er kjent for høy kvalitet og god leveringsdyktighet og har tidligere bygget flere hurtigbåter for oss. Vi ser nå fram til samarbeidet om denne fergen, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Sparer miljøet

Den elektriske fergen er utstyrt med batteripakker som kan lades fra strømnettet, og har i tillegg dieselmotor som reserveløsning (plug-in hybrid elektrisk). Fergen skal oppfylle strenge miljøkrav, noe som innebærer omfattende reduksjon i CO2-utslipp og energibruk.

– Vi tar i bruk ny teknologi, som både vil gi besparelser for miljøet og økt kvalitet for de reisende. Sambandene skal driftes elektrisk med strøm fra land. Det gir en vesentlig miljøforbedring, hele 92 prosent reduksjon av CO2-utslipp, og 74 prosent reduksjon av det totale energiforbruket, sier Førsvoll.

Den nye fergen blir universelt utformet, og får gode sjøegenskaper.

Nytt område

Driftskontrakten med Hordaland fylkeskommune v/Skyss omfatter sambandene Kvanndal–Utne, Kinsarvik–Utne og Skånevik–Matre–Utåker, og har en varighet på 9 år med ett års opsjon.

– Vi ser fram til å få bidra til fornyelse og modernisering av fergedriften i Hordaland. Hordaland fylkeskommune og Skyss framstår som innovative med et sterkt miljøfokus, og kontrakten passer svært godt med Boreals mål om å være ledende på miljøvennlig fergedrift, sier Førsvoll.

Denne kontraheringen styrker ytterligere den høye miljøprofilen i Boreals nybyggingsprogram, som har bygget 15 miljøvennlige fartøy de siste 5 år, med en samlet investering på 1,1 milliarder norske kroner.

Sikrer arbeidsplasser

– For oss er dette bygg nummer 540, men fergen er det første el-fartøyet vi leverer. Dette er et helt nytt konsept som er skreddersydd opp mot nye miljøkrav, sier daglig leder Gustav Oma i Oma Baatbyggeri AS.

Prosjektet er veldig spennende for Oma Baatbyggeri, blant annet fordi det representerer nyskaping og et nytt konsept.

– Sysselsettingsmessig er oppdraget også viktig for oss, da det vil gi en stabil arbeidssituasjon fram til vårparten 2019, sier Oma.

Boreal er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport som opererer busser, trikk, hurtigbåter og ferger. Boreal Norge AS har hovedkontor i Stavanger. Konsernet har 2000 medarbeidere over hele landet.

Fakta om den nye fergen:

  • Lengde:  42 meter
  • Bredde:  11,35 meter
  • Byggemateriale: Aluminium
  • Lastekapasitet: 80 passasjerer. 16 personbilenheter eller 2 vogntogenheter

Kjetil Førsvoll

Styreleder

Boreal Sjø AS