Kontraktsperioden vil være fra 1. mars 2019 til og med 28. februar 2027.

– Boreal drifter fra før av en rekke ruter i Nordland, både på hurtigbåt, ferge og buss. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Nordland fylkeskommune også om denne kontrakten, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

De to nye Nordlandsekspress-båtene (Nexene) er nå under bygging, og levering er tidlig desember 2018 og slutten av februar 2019. Det er fylkeskommunen som fremskaffer fartøyene, som så leies av Boreal i kontraktsperioden.

De nye båtene vil bruke ca. 30 % mindre drivstoff enn de som går langs Nordlandkysten i dag. Mye av miljøgevinsten oppnås ved utforming av skrog, vekt på fartøy (fiberkarbon), hastighet og anløpsstruktur. Det er stilt høye krav til universell utforming, og båtene vil ha god komfort.

 

Viktige ruter

Nex 1 trafikkerer Bodø–Sandnessjøen–Bodø, mens Nex 2 trafikkerer Bodø–Svolvær–Bodø.

– Nex 1 og 2 er de hurtigbåtrutene i Nordland som frakter flest passasjerer og mest gods. Dette er ruter som strekker seg gjennom store deler av Nordland, og som er viktige både for lokalsamfunnet og turisme. Boreal ser frem til å utvikle rutene videre i nært samarbeid med oppdragsgiver, sier Førsvoll.

 

Sentrumsterminalen

Som en del av kontrakten skal Boreal drive Sentrumsterminalen i Bodø. Hovedaktiviteten vil være salgs- og bookingfunksjon for hurtigbåtruter, og betjening av turister spesielt i sommerhalvåret.

Fra 1. januar 2020 skal salgsfunksjon for bussdriften også ivaretas.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2300 medarbeidere spredt over hele landet.