Kontrakten omfatter rutekjøring og skoleskyss i kommunene Hjelmeland, Strand og Forsand, i tillegg til de nye rutene Jørpeland–Stavanger sentrum (rute 100) og Tau–Universitetet i Stavanger (UiS)–Forus (rute 101).

– Det nye og spennende med kontrakten er at vi nå skal frakte passasjerer mellom Ryfylke og Stavanger gjennom Ryfast. Dette er en viktig milepæl for kollektivtrafikken i regionen, og Boreal er stolte over å ha fått denne oppgaven, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Kontrakten har oppstart 1. desember i år, men dette tidspunktet kan bli endret avhengig av når Ryfast åpnes. Kontrakten har en varighet frem til 30. juni 2027 med mulighet for inntil tre års forlengelse.

– Boreal Buss drifter allerede busstjenester i Ryfylke Sør-området, og vi setter stor pris på å få fornyet tillit. Nå ser vi fram til et fortsatt godt samarbeid med Kolumbus om denne kontrakten, sier Førsvoll.

Kontrakten har blant annet opsjoner på 100 prosent batterielektriske busser og sykkelbuss gjennom Ryfast, samt økt frekvens på rute 100 og rute 101. Opsjonene skal behandles politisk etter kontraktstildelingen, og fylkespolitikerne i Rogaland tar den endelige beslutningen om teknologivalg og ruteopsjoner. Antall busser i grunntilbud dersom ingen opsjoner utløses er 33.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.