Alle ferjesamband i Nordland vil da være omfattet av samarbeidet, og man kan fra denne datoen reise på alle ferjestrekninger i Nordland med ett ferjekort.

Samband som inngår i samarbeidet fra 5. mars:

  • 18-211 Mosjøen-Hundåla-Dagsvik
  • 18-336 Nesna-Nesnaøyene
  • 18-723 Digermulen-Finnvik

Boreal-kort regnes fra denne datoen som et Nasjonalt ferjekort, og kan da benyttes på alle ferjestrekninger i Nordland og de fleste ferjestrekninger i Norge. (Les mer om hvilke strekninger på ferjekort.no)

Nasjonale ferjekort utstedt av andre vil også kunne benyttes på de sambandene som nå inngår i samarbeidet.

Vær oppmerksom på at oppfylling av kort kun kan skje hos utsteder, og innenfor Boreal skiller vi mellom Nordland fylkeskommune som utsteder og Boreal som utsteder. Sistnevnte regnes som utsteder i de sambandene som nå inngår i samarbeidet, og Nordland fylkeskommune på de øvrige sambandene Boreal opererer i Nordland.