Kontrakten har oppstart 1. januar 2021, og en varighet på åtte år med mulighet for inntil tre års forlengelse. Kontrakten gjelder drift av fire ferger.

– Vi er svært fornøyde med å ha vunnet denne kontrakten. Nå ser vi fram til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Stor miljøgevinst

Boreal vil sette inn miljøvennlige ferger i sambandet, noe som vil gi en betydelig reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, og vi skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Vi ser fram til å være med på å bidra i arbeidet med det grønne skiftet også i Møre og Romsdal, sier Førsvoll.

Boreal vil ha avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager i sambandet.

Styrket posisjon

Boreal har i løpet av året signert kontrakt om fergesambandet Mekjarvik–Kvitsøy i Rogaland og Tjøtta–Forvik i Nordland. Selskapet er også blitt tildelt løyve for privat fergedrift på strekningen Oanes–Lauvvik i Rogaland. I 2020 starter Boreal i tillegg opp drift av sambandene Kvanndal–Utne, Utne–Kinsarvik og Skånevik–Matre–Utåker i Hordaland.

– Med alle disse kontraktene styrker Boreal nå vår posisjon som en av de viktigste leverandørene av mobilitetstjenester i Norge, sier Førsvoll.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.