Kontrakten har oppstart 01. juli 2018 og har en varighet på 7 år med mulighet for ytterligere forlenging i 3 år. Verdien på kontrakten inklusiv opsjoner utgjør ca. 2 milliarder kroner.

 

-           Å bli foretrukket som operatør for denne kontrakten er en tillitserklæring. Vi gleder oss til å jobbe sammen med oppdragsgiver for å skape et godt tilbud til det beste for alle reisende, sier Kjetil Førsvoll, styreleder i Boreal Buss AS.

 

Kontrakten omfatter ca. 140 busser, hvorav bybussene vil ha hybriddrift, noe som bidrar til lavere CO2-utslipp og mindre støy. I tillegg har AKT mulighet til å velge elbusser på to linjer og fossilfritt drivstoff på bussene.

 

-           Vi ser fram til å være med på å bidra til at regionen når sine miljømål. Denne kontrakten passer veldig godt med Boreal sitt mål om å være ledende på miljøvennlig bussdrift, sier Førsvoll.