Styreleder i Boreal Transport Nord AS, Kjetil Førsvoll, sier han gleder seg til å starte samarbeidet.

- Å bli foretrukket som operatør for fire hurtigbåtsamband på Mørekysten er en tillitserklæring. Vi gleder oss til å jobbe sammen med oppdragsgiver for å skape et godt tilbud til det beste for alle reisende på sambandene, sier han.

Kontrakten har en varighet på åtte år, og med oppstart 1. januar 2017. Det er også muligheter for opsjon på to år.

- Vi er fornøyde med å kunne tilby de reisende nye fartøy i alle rutene, i tillegg til et nybygd reservefartøy, som sikrer stabilitet i tilbudet, sier samferdselssjef Arild Fugleseth i Møre og Romsdal fylkeskommune .

Fartøyene har krav til universell utforming og miljø, og skal gå under Møre og Romsdals kollektivtrafikks merkevare, FRAM, skrives det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

-Fra før har vi betydelig virksomhet både på sjø- og landsiden i fylkene nord fore Møre og Romsdal. At vi nå også blir en betydelig operatør på Møre-kysten bidrar til at Boreal styrker sin posisjon som en av de viktigste leverandørene av kollektive transporttjenester, sier Førsvoll.