Kontrakten omfatter sambandene Kvanndal – Utne, Utne – Kinsarvik og Skånevik – Matre – Utåker. Kontrakten har oppstart 1. januar 2020, og har en varighet på 9 år med ett års opsjon.

- Å bli foretrukket som operatør for disse tre sambandene er en tillitserklæring. Vi gleder oss til å jobbe sammen med oppdragsgiver for å skape et godt tilbud til det beste for alle reisende på sambandene, sier Kjetil Førsvoll, styreleder i Boreal Sjø AS.

Fornyelse og modernisering

I konkurransen ble det stilt strenge miljøkrav, noe som innebærer omfattende reduksjon i CO2-utslipp, forbruk av drivstoff og energibruk.

- Jeg vil gi honnør til Hordaland fylkeskommune og Skyss for å gå foran og legge til rette for et grønt skifte, og jeg tror flere oppdragsgivere vil følge etter, sier Førsvoll.

Boreal har den nyeste fergeflåten i Norge, og har gjort betydelige investeringer i ny teknologi.

- Vi ser fram til å få bidra til fornyelse og modernisering av fergedriften i fylket. Dette anbudet passer veldig godt med Boreal sitt mål om å være ledende på miljøvennlig fergedrift, sier Førsvoll.

Sambandene skal driftes elektrisk med en andel strøm fra land. Det gir en vesentlig miljøforbedring med 92 prosent reduksjon av CO2-utslipp, og 74 prosent reduksjon av det totale energiforbruket. Fergene i sambandene vil bli universelt utformet og tilpasset nye krav.

Også betalingsløsningene for de reisende vil moderniseres, med økt grad av automatiserte betalingssystemer.

Styrker posisjonen

For Boreal Sjø AS betyr denne kontrakten nytt område og ny oppdragsgiver. Det er tre ferger som skal settes i drift i Hordaland.

- Fra før har vi betydelig virksomhet både på sjø- og landsiden i fylkene lenger nord. Denne kontrakten åpner nye dører for Boreal, og vi styrker nå vår posisjon som en av de viktigste leverandørene av kollektive transporttjenester, sier Førsvoll.