Dagens tre selskaper, Boreal Transport Nord, Boreal Transport Midt-Norge og Boreal Transport Sør, bli gjort om til selskaper for henholdsvis buss-, sjø- og banedrift.

Boreal Transport Norge AS og Boreal Travel AS vil fortsette som egne selskap.

Samtidig fjernes "Transport“ fra firmanavnene, slik at nye selskapsnavn blir Boreal Buss AS, Boreal Sjø AS, Boreal Bane AS og Boreal Travel AS, i tillegg til morselskapet Boreal Norge AS.

Det gjenstår en del formelle beslutninger og godkjenninger, slik at endelig gjennomføring av restruktureringen først skjer til høsten. Den operative driften vil bli uberørt av denne selskapsstrukturendringen.

 
Kjetil Førsvoll
Konsernleder
Boreal Transport Norge AS