Boreal er ledende selskap innen kollektiv transport i Norge med virksomhet over hele landet innen buss, båt og bane.  Konsernet har hovedkontor i Stavanger.

 

Regnskapet reflekterer en sterkt forbedret inntjening med stabil drift og dyktige medarbeidere som drar sammen.  Med den reorganiseringen som har funnet sted i 2016 vil Boreal også styrke sine kjerneverdier mht sikkerhet, kvalitet og miljø.  Samtidig har selskapet det siste året vunnet nye kontrakter innen både buss og båt og økt sin geografiske aktivitet til også å inkludere Møre og Romsdal og Hordaland.  Dette gir langsiktighet og fortsatt sikring av gode og trygge arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø. 

 

 

 

NØKKELTALL (hele tusen kr)

2016

2015

Omsetning

2.788.131

2.882.783

EBITDA

351.215

267.780

Driftsresultat

172.946

82.518

 

Ansatte:                  2.000

 

I drift:                      745 busser, 43 båter,  6 trikker.

 

Kvalitet og miljø:   Konsernet er ISO 9001, IMO og ISO 14001 sertifisert