Gassbussene i Stavanger ble anskaffet som følge av et krav i anbudet Boreal vant for åtte år siden. Denne kjøringen overtas nå av en annen operatør. Klimanøytral biogass er ikke en del av den nye pakken.

Bussene vil kjøre på klimanøytral biogass fra IVARs eksisterende anlegg på Mekjarvik i Randaberg, og fra det nye anlegget som IVAR skal åpne på Grødaland i Hå. Biogassen blir produsert fra kloakkslam og matavfall, og på sikt husdyrgjødsel. Dette gir maksimal utnyttelse av lokale ressurser. Bruk av biogass til buss erstatter fossil diesel og reduserer utslipp av klimagasser.

De 35 bussene får installert setebelter, blir renovert for videre drift og vil gå inn i Boreal Travel sin ordinære bussflåte i regionen. En slik oppgradering og fornyelse betyr miljøvennlig gjenbruk av bussene, og passer derfor godt inn i Boreals strategi om å bidra til en stadig mer miljøvennlig transport. Bussene vil tilfredsstille kravene til universell utforming, har god passasjerkapasitet og vil utgjøre et viktig, grønt transportalternativ i regionen. Bussene blir stasjonert på Revheim i Stavanger, som blir et stadig grønnere bussdepot.

Boreal drifter Flybussen i Stavanger og har en rekke, faste oppdrag i regionen, blant annet for lokale firmaer.  Boreal vil kunne møte slike oppgaver med et tilbud om enda mer miljøvennlige transportløsninger.

 

Kjetil Førsvoll
Styreleder, BTR