Den nye kontrakten har oppstart 1. juni 2016 og har en varighet på fire år, pluss ett års opsjon.

- Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Nordland fylkeskommune, sier Kjetil Førsvoll, styreleder i Boreal Transport Nord AS.